Pyroguard Brandglaslösningar

CGI International koncentrerar sig på brandskyddsglas och ger stöd till arkitekter, föreskrivande led, entreprenörer och kunder i komplexiteten kring brandsäkerhetsföreskrifter, allt med stöd av brandglasteknisk expertis.

Med verksamheten helt koncentrerad på brandskyddsglas är CGI International fullt införstådd med de krav som måste uppfyllas gällande bygglagstiftning och övriga regelverk som berör brandglasning. Vi kan ge korrekt specifikation för Pyroguard brandglasning i enlighet med gällande standarder – utan att kompromissa med glasens prestanda och kvalitet.

Produktväljarprogram