CGI International

CGI Group är en oberoende tillverkare av brandklassat glas för byggindustrin. Den största ägaren i CGI-koncernen är Dunedin LLP, ett privat riskkapitalbolag.

CGI-gruppen tillverkar en serie brandglasprodukter under varumärkena Pyroguard och Pyroguard T som är avsedda att uppfylla internationellt reglerande krav. Produkterna är provade enligt de europeiska och nationella standarder som krävs beroende på byggnadens tillämpning.

Företaget fokuserar sin forskning och utveckling på att förbättra och bredda Pyroguard och Pyroguard T sortimenten. En stor fördel i detta avseende är att koncernen har ett eget laboratorium för brandprovning.

Produktionsanläggningar finns i Haydock, nära Liverpool i Storbritannien och i Seingbouse, nära Forbach i östra Frankrike. CGI-gruppen har direkta säljteam i Storbritannien, Irland, Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Skandinavien. De nationella säljteamen bistås av ett tekniskt team som arbetar över hela Europa.

Kontakta oss för att diskutera alla dina krav på brandklassade glas.