Brandglaslösningar

Applications & tests Selector

Brandsäkerhetsbranschen omges av omfattande regler och kräver stor kunskap för att uppnå överensstämmelse med alla relevanta byggregler. CGI International är endast verksamma inom branschen för brandskyddsglas och kan därmed utveckla kostnadseffektiva brandglaslösningar samt leverera dem till marknaden med stöd av oberoende provningar och godkännanden..

Ett kontinuerligt program för forskning och utveckling, stött av ett professionellt tekniskt team, placerar Pyroguards produkter i framkant och vi utvecklar ständigt innovativa lösningar som ger CGI International en särställning som specialist på brandglasområdet.

CGI International vet att brandglasets prestanda beror på systemspecifikationerna och gör därför löpande provningar som utvärderar prestandan för ett brett utbud av glas. På så sätt får föreskrivande ledstörre flexibilitet, entreprenörer större valmöjligheter och marknaden en mer omfattande och utförligare provad brandglasportfölj över hela världen tack vare Pyroguards produktsortiment.