Klassificering av brandglas

E – Integritet

Förmågan hos ett element, när det utsätts för brand på ena sidan, att förhindra passage av lågor eller heta gaser samt att förhindra uppkomsten av brand på den icke utsatta sidan.

EW – Reduktion av värmestrålning

Förmågan hos ett element, när det utsätts för brand på ena sidan, att upprätthålla egenskaperna för E samt också reducera värmestrålningen till en nivå under 15 kW/m2 på den oexponerade sidan.

EI – Isolering

Förmågan hos ett element, när det utsätts för brand på ena sidan, att upprätthålla egenskaperna för E samt också begränsa temperaturökningen på den oexponerade ytan till en nivå under 140 °C i genomsnitt över omgivningens temperatur och 180 °C över omgivningens temperatur i någon viss punkt.