Teknisk information

Alla Pyroguardglas har provats oberoende och rigoröst som en del i passiva brandskyddssystem. Provresultat enligt EN-standard finns tillgängliga för ett flertal brandglassystem, inklusive brandklassade fönster, mellanväggar och dörrar.

Utifrån vetskapen om flexibilitetsbehovet har provningar av glasmontage gjorts i olika material som hård- och mjukträ, stål och aluminium.

Brandprovningar

Träkonstruktioner

  • Provat i hård- och mjukträ. Träets densitet bör ligga mellan 450–750 kg/m3, beroende på i vilket trä provningen har gjorts. (Om en provning har gjorts i exempelvis mjukare träslag med godkänt resultat, är konstruktionen automatiskt godkänd i hårt trä).

Provningsförhållanden

  • Glasmontage i konstruktioner av trä-, stål- eller aluminiumramar.
  • Provningar görs i oberoende ackrediterade laboratorier för att efterlikna verkliga brandförhållanden
  • Provningar av motstånd mot tung stöt och akustiska provningar görs i ackrediterade laboratorier.
  • Provningsprotokoll och provningsresultat regleras av EN-standarder för att överensstämma med gällande nationell bygglagstiftning

Standarder

Brand

  • SS-EN 1364 Provning av brandmotstånd – icke bärande byggnadsdelar
  • SS-EN 1634 Provning av brandmotstånd – dörrar, portar, jalusier och luckor

Personsäkerhet

  • SS-EN 12600 Motstånd mot tung stöt

Ljud

  • SS-EN 140-3 Luftljudsisolering hos byggdelar

Ladda ner vårat Godkännandebevis

P-godkännande 2013 E,EW,EI Pyroguard 0661-97

Ladda ner våran produktbeskrivning

Produktbeskrivning

Ladda ner alla ritningar för gällande Godkännandebevis

Monteringsritningar Pyroguard